Lördag 20 Januari 2018
Du �r inte inloggad. Logga in   
 
Lagar, regler och hundägaransvar

I Sverige gäller "strikt hundägaransvar", vilket innebär att hundägaren är ansvarig för allt hunden gör. Detta gäller även ägare till boskapsvaktande hundar. Hundägande innebär förstås även ansvar gentemot hunden.

Som hundägare bör du känna till de lagar, regler och föreskrifter som finns listade längst ned på sidan.
XX
Två pyrenéerhanar vaktar alpackor. Skyltarna på
stänglset visar att arbetande hundar finns i hagen.
Foto: Viltskadecenter

Lagar och reglerFör hundens eget välbefinnande

I Sverige finns flera lagar och regler för hundhållning och tillsyn av hunden. Hundar ska alltid få daglig tillsyn och omvårdnad, precis som andra hundar. De ska också alltid ha tillgång till en torr och väderskyddad liggplats, enligt Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2008:5).

Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2008:5) anger även hur stora rastgårdar som behövs och hur en hundkoja ska vara konstruerad för att skydda mot hårt väder. Mer information om detta finns även i Viltskadecenterns folder "Att skydda tamdjur från rovdjursangrepp - boskapsvaktande hundar". Du kan ladda hem foldern här (pdf) eller beställa den från Viltskadecenter.
XX
Hunden ska ha daglig tillsyn.
Foto: Viltskadecenter
 
Boskapsvaktande hundar kräver en hel del engagemang från ägaren, särskilt de första åren. Förutom att hunden behöver daglig tillsyn och omvårdnad, ligger det i hundägarens och brukarens intresse att träna hunden till att stanna i hägnet med djuren, samt att socialisera hunden på ett sådant sätt att risken för att hunden ska visa aggressivitet mot människor minimeras.Skador som hunden eventuellt orsakar

I och med att strikt hundägaransvar (Lag 2007:1150 om tillsyn över hundar och katter) gäller i Sverige är hundägaren ansvarig för allt hunden gör. Hundägaransvaret gäller även ägare till boskapsvaktande hundar. Det finns således inte någon annan instans som är ansvarig för de boskapsvaktande hundarnas eventuella vållande av skada på person eller egendom.

Hundägaransvaret gäller även om hunden skadar en annan hund som är inne i din hage. Generellt blir du skadeståndskyldig för skador som din hund orsakar, men om en annan hund springer in i din hage och jagar dina tamdjur, eller inte har rätt att vara där, kan fallet möjligen bli föremål för jämkning. Det visar sig dock inte förrän ett fall har tagits upp till behandling i domstol. Se till att du har en försäkring som täcker eventuella skador som hunden åstadkommer.

I dagsläget krävs dispens från "Lagen om tillsyn över hundar och katter" (2007:1150) för att en hundägare ska få ha sin hund lös utan uppsikt (daglig tillsyn krävs givetvis) i hage eller med djur på fritt bete under hela året. Viltskadecenter ger dessa dispenser på uppdrag av Länsstyrelserna. Ett villkor för att få tillstånd är att en årlig uppföljning och utvärdering av hunden görs tillsammans med Viltskadecenter. Kontakta Viltskadecenter för mer information. Ett tillstånd är knutet till en särskild hundindivid och kan dras in om hunden bedöms vara generellt aggressiv mot människor eller om den jagar vilt. 

Boskapsvaktande hundar lyder under samma lagar och regler som andra hundar och det är i första hand polismyndigheten som ska kontaktas om en hund orsakar skador på personer eller egendom. Beslut om koppeltvång, munkorg eller dylikt kan således endast polisen utfärda, och sådana utfärdanden föregås oftast av en polisanmälan och en utredning.
 
Även om boskapsvaktande hundar ska ha daglig tillsyn tillbringar de ändå mesta tiden utan ägarens tillsyn. Som hundägare har du därför ett stort ansvar att se till att det är lämpliga hundar som används som boskapsvaktare samt att hundarna håller sig i hagen, eller i närheten av djuren i frigående besättningar. Det är också lämpligt att upplysa andra människor om hundens eller hundarnas närvaro genom att sätta upp skyltar på stängslet. Skyltar kan beställas från Viltskadecenter.

Det händer att boskapsvaktande hundar rymmer ur sina hagar och från sina flockar. Även om hunden inte utgör något hot mot andra människor eller hundar, får den inte jaga vilt. Ägaren till en hund som upprepade gånger jagar vilt kan bli fråntagen sitt tillstånd.

De boskapsvaktande raserna är generellt inte avlade på att vara aggressiva mot människor, men vissa individer kan uppvisa aggressivitet mot människor.
Ambitionen hos hundägaren bör vara att hundarna ska ha en positiv grundinställning till människor. Det är dock inte förbjudet att inneha boskapsvaktande hundar som också vaktar gentemot människor. Hundägaren har dock alltid ansvar att se till att hunden inte gör skada. En hundägare vars hund är dokumenterat generellt aggressiv mot människor kan bli fråntagen sitt tillstånd.
 
 
 
 
 
         För att använda boskapsvaktande hundar krävs tillstånd. Kontakta Viltskadecenter på e-post eller telefon 0581-697339.
 
Viltskadecenter     Tel: 0581-920 70     Grimsö Forskningsstation SLU, 730 91 Riddarhyttan
© Viltskadecenter | Om cookies | Sajtkarta | Produktion av: Wikinggruppen och Vilda Ord
En del av