Lördag 20 Januari 2018
Du �r inte inloggad. Logga in   
 
Viktigt att veta om boskapsvaktande hundar som skadeförebyggande metod mot rovdjursskador på tamdjur.

Boskapsvaktande hundar är en skadeförebyggande åtgärd mot rovdjursskador på tamdjur, hunden är således inte ett sällskapsdjur.

Metoden används sedan 2002 i mindre omfattning i Sverige framförallt där andra enklare skadeförebyggande metoder såsom rovdjursavvisande stängsel inte kan användas.

 

 

 

XX
Viltskadecenter på studiebesök hos en pyreneérhane.
Foto: Viltskadecenter

Hundägaransvar

Även om användningen av hundarna omfattas av en dispens har ägaren strikt hundägaransvar. Övriga lagar och regler som gäller hundar i allmänhet omfattar också boskapsvaktande hundar.

 

Dispens krävs

För att få använda boskapsvaktande hundar krävs i dag en dispens från "Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter". Dispensen utfärdas av Länsstyrelsen eller Viltskadecenter på uppdrag av Länsstyrelsen. Dispensen behövs för att hunden ska få gå lös med djuren utan att djurägaren har ständig uppsikt över hunden. Dispens ges per hund och per år och förnyas efter inkommen årlig återrapportering från brukaren.

 

Besättningskrav för dispens: reviderade 2014

Boskapsvaktande hundar används i begränsad omfattning och framförallt i besättningar där rovdjursavvisande stängsel inte är ett användbart alternativ.

 Följande besättningar bör erhålla dispens för en hund:

  • Fäbodbrukare med tamdjur på fritt skogsbete: Minst 15 tackor/motsvarande eller 5 nöt under betessäsongen. Djurantalet kan tillåtas variera mellan åren.
     
  • Besättningar där väl fungerande rovdjursavvisande stängsel inte kan användas på grund av för långa sträckor med naturliga avgränsningar i form av vatten: Minst 15 tackor/motsvarande eller 5 nöt i hägnet som ska vara minst 10 ha. I områden med fast förekomst av björn, varg eller lodjur.
     
  • Stora besättningar i stora inhägnader där stängslen kan vara svåra att underhålla: Minst 150 tackor/motsvarande eller 50 nöt under betessäsongen i områden med fast förekomst av varg, björn, eller lodjur.
     
  • Besättningar som haft minst 1 angrepp av stora rovdjur oavsett stängsel: Minst 15 tackor/motsvarande eller 5 nöt i hägnet under sommaren.

 

 

Återrapportering och problemlösning

Tamdjursägare som ansöker om dispens ska skriva under några enkla villkor för användning och problemlösning innan dispens erhålls. Det innebär att du som innehavare av en boskapsvaktande hund är införstådd med hur problem som kan uppst¨med hunden bör hanteras. Läs mer i dokumentet nedan

 

Problemlösning reviderad 2014.

 

En årlig återrapportering ska inkomma till Viltskadecenter, i annat fall förnyas inte dispensen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En fortsatt användning av boskapsvaktande hundar i Sverige

 

Läs mer om rekommendationer och användning i rapporten "Boskapsvaktande hundar i Sverige - Viltskadecenters rekommendationer för fortsatt användning".  Kriterier för problemlösning finns också redovisade i rapporten.

Hundanvändningen bör regleras genom en rad enkla men tydliga kriterier vilket innebär att problem som uppstår ska åtgärdas. Om det inte går att åtgärda dras dispensen in. Det är dock viktigt att beslut om indragning eller fortsatt dispens fattas på saklig grund. Att förse hunden eller hundarna med GPS- halsband under en period är ett bra sätt att dokumentera omfattningen av de flesta problem. Viltskadecenter har beredskap för att sätta sändare på hundar vars beteende behöver dokumenteras.
 
Mer utförlig information om boskapsvaktande hundar hittar du på hemsidan här:
Användningsområden
Så fungerar den boskapsvaktande hunden
Hund och människa
Lagar, regler och hundägaransvar
Att tänka på före hundköpet
Fostran och träning
Boskapsvaktande hundar i världen

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
         För att använda boskapsvaktande hundar krävs tillstånd. Kontakta Viltskadecenter på e-post eller telefon 0581-697339.
 
Viltskadecenter     Tel: 0581-920 70     Grimsö Forskningsstation SLU, 730 91 Riddarhyttan
© Viltskadecenter | Om cookies | Sajtkarta | Produktion av: Wikinggruppen och Vilda Ord
En del av